ส่งฟรีเมื่อสั่งสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
Cart 0

เงื่อนไขการรับประกัน ANKER

เงื่อนไขการรับประกันของสินค้า Anker 
1. สินค้ามีระยะรับประกันนาน 18 เดือน หลังจากการซื้อ ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่แถมมากับสินค้า
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพไม่มีรอยชำรุดภายนอกจากการตกกระแทก หรืออุบัติเหตุ หรือชำรุดจากการใช้ผิดวิธี
3. วัสดุฉนวนของสายไฟต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยชำรุดจากการใช้งานผิดวิธี หรืออุบัติเหตุ
4. ขั้วของสายไฟต้องไม่มีการ บิด งอ หรือ เอียงไปจากสภาพร้อมใช้งานปกติ
5. สินค้าจะต้องไม่มีรอยจากการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของผู้ซื้อ
6. ต้องมีหลักฐานการซื้อ (ใบเสร็จการชำระเงิน กรณีจากทางตัวแทนจำหน่าย)  พร้อมด้วยกล่อง บรรจุภัณฑ์ที่ตรงรุ่นกับสินค้า กรณีสินค้าขายแบบไม่มีกล่องบรรจุภัณฑ์ทางผู้ซื้อต้องเก็บคู่มือของสินค้าไว้
7. บริษัท ไม่รับเปลี่ยน หรือซ่อมสินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งจากบริษัทฯ
8. สินค้าที่ไม่ผ่านตามเงื่อนไขด้านบน บริษัทฯ ของดเว้นการรับประกันของสินค้า
9. การเครมสินค้าจะใช้เวลาตรวจสอบ ไม่เกิน 15 วันทำการ
10. กรณีสินค้ายกเลิกการผลิตทางบริษัทขอชดเชยตามรายละเอียดด้านล่างนี้
อายุ 1-3 เดือน ชดเชย 80% ของมูลค่าสินค้า
อายุ 4-6 เดือน ชดเชย 60% ของมูลค้าสินค้า
อายุ 7-12 เดือน ชดเชย 30%  ของมูลค้าสินค้า
อายุ 13-18 เดือน ชดเชย 10% ของมูลค้าสินค้า